กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินและบนถนนรัชดาภิเษก

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินและบนถนนรัชดาภิเษก
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินและบนถนนรัชดาภิเษก

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินและบนถนนรัชดาภิเษก

บริเวณสะพานข้ามแยกรัชโยธิน ถึง หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน ฝั่งขาเข้า  ในวันที่ 23- 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22.00 น – 04.00 น. เพื่อดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน(Street light for LED)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน (Street light for LED) บริเวณสะพานข้ามแยกรัชโยธิน ถึง หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงจราจรดังนี้

1.วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
จุดที่1 : บริเวณหน้าโรงเรียนสารวิทยา ถึง หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม
จะทำการเบี่ยงช่องจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 1 ช่องทาง

จุดที่2 : บริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินฝั่งขาเข้า
จะทำการเบี่ยงช่องจราจรบนถนนบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินฝั่งขาเข้า โดยให้รถที่ใช้ทางลอดแยกรัชโยธินไปใช้เส้นทางผ่านแยกรัชโยธิน

2.วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
จุดที่1 : บริเวณสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
จุดที่2 : บริเวณสะพานข้ามแยกเสนานิคม
จุดที่3 : บริเวณสะพานข้ามแยกเกษตร
จะทำการเบี่ยงช่องจราจรบนบริเวณสะพานข้ามแยกรัชโยธิน สะพานข้ามแยกเสนานิคมและสะพานข้ามแยกเกษตร ทั้งฝั่งขาเข้าและทั้งขาออกทุกช่องทาง แล้วโดยให้รถที่ใช้สะพานข้ามแยกไปใช้เส้นทางพื้นราบผ่านแยกรัชโยธิน แยกเสนานิคมและแยกเกษตร

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้ รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com