กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทาง ปิดการจราจร (ทุกช่องทาง) บนสะพานกรุงเทพ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทาง ปิดการจราจร (ทุกช่องทาง) บนสะพานกรุงเทพ
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทาง ปิดการจราจร (ทุกช่องทาง) บนสะพานกรุงเทพ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทาง ปิดการจราจร (ทุกช่องทาง) บนสะพานกรุงเทพ

โดยสำนักบำรุงทาง มีความจำเป็นต้องปิดการจราจร (ทุกช่องทาง) บนสะพานกรุงเทพเพื่อตรวจสอบระบบเปิด-ปิดสะพาน ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรผ่านสะพานกรุงเทพหลีกเลี่ยงเส้นทางในวันและเวลาดังกล่าว โดยประชาชนสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงสะพานพระราม 3 และสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทดแทนได้

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายชวลิต ทิพากรวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2551 5215