กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ ม.สวนดุสิต

แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ ม.สวนดุสิต
แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ ม.สวนดุสิต

แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ ม.สวนดุสิต

      - วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ การวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร และด้านการบริการกรมศุลกากร เวลา 06.00 -12.00 น. จำนวนผู้เข้าสอบ 405 คน

และสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการจัดการสถานธนานุบาล เวลา 09.00 -11.30 น. จำนวนผู้เข้าสอบ 1,473 คน

แนะนำวางแผนการเดินทางล่วงหน้า หรือเลี่ยงเส้นทางในวัน และเวลาดังกล่าว