กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้

ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้

ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้

     - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 งานสอบสำนักงานศาลยุติธรรม เวลา 13.00 - 15.30 น. จำนวนผู้เข้าสอบ 3,163 คน

     - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 มหกรรม GOWN - GEAR เวลา 07.00 - 17.00 น. จำนวนผู้ร่วมงาน 4,000 คน