กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

แจ้งปิดการจราจรถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) เพื่อดำเนินการดันท่อลอด โดยปิดด่านเก็บเงิน แจ้งวัฒนะ 2

แจ้งปิดการจราจรถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) เพื่อดำเนินการดันท่อลอด โดยปิดด่านเก็บเงิน แจ้งวัฒนะ 2
แจ้งปิดการจราจรถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) เพื่อดำเนินการดันท่อลอด โดยปิดด่านเก็บเงิน แจ้งวัฒนะ 2

แจ้งปิดการจราจรถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) เพื่อดำเนินการดันท่อลอด โดยปิดด่านเก็บเงิน แจ้งวัฒนะ2

วันที่ 17 – 22 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. – 05.00 น.

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) โครงการจ้างปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Manual Toll Collection System (MTC) และการเตรียมการเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Electronic Toll Collection System (ETC)