กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้เส้นทาง ถนน สีลม กำหนดการพิธีนวราตรีประจำปี 2563 (วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขกสีลม) วันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้เส้นทาง ถนน สีลม กำหนดการพิธีนวราตรีประจำปี 2563 (วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขกสีลม) วันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้เส้นทาง ถนน สีลม กำหนดการพิธีนวราตรีประจำปี 2563 (วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขกสีลม) วันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้เส้นทาง ถนน สีลม กำหนดการพิธีนวราตรีประจำปี 2563 (วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขกสีลม) วันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2563

**ปีนี้งดกิจกรรมงานแห่ประเพณี** (ราชรถเทวรูปและขบวนคนทรง)

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พิธีบูชาพระพิฆเนศวร เทพประจำแผ่นดิน เทพดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า
เวลา 16.00 น. พิธีบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระคเณศ และพระแม่ซูลัมกาลี
(เมื่อเสร็จพิธีอัญเชิญเทวรูปออกแห่รอบเทวลัย)


วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 วันแรกนวราตรี เวลา 09.00 น. พิธีบูชาพระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี (รอบเช้า) เวลา 16.00 น. พิธีบูชาพระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี (รอบเย็น) เวลา 18.30 น. อัญเชิญธงสิงห์ขึ้นเสาของวัด

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พิธีบูชาพระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี (รอบเช้า) เวลา 16.00 น. พิธีบูชาไฟ(โฮมัม) (รอบเย็น) เวลา 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่ถวายแด่พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี


วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พิธีบูชาพระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี (รอบเช้า) เวลา 16.00 น. พิธีบูชาไฟ(โฮมัม) (รอบเย็น) เวลา 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่ถวายแด่พระแม่ศรีมหาทุรคาเทวี


วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พิธีบูชาพระแม่ศรีลักษมีเทวี (รอบเช้า) เวลา 16.00 น. พิธีบูชาไฟ(โฮมัม) (รอบเย็น) เวลา 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่ถวายแด่พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี


วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พิธีบูชาพระแม่ศรีลักษมีเทวี (รอบเช้า) เวลา 16.00 น. พิธีบูชาไฟ(โฮมัม) (รอบเย็น) เวลา 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่ถวายแด่พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี


วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พิธีบูชาพระแม่ศรีลักษมีเทวี (รอบเช้า) เวลา 16.00 น. พิธีบูชาไฟ(โฮมัม) (รอบเย็น) เวลา 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่ถวายแด่พระแม่ศรีมหาลักษมีเทวี


วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พิธีอภิเษกสมรสขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และองค์พระศิวะมหาเทพ
(มินาคชีกัลยานัม) (รอบเช้า) เวลา 16.00 น. พิธีบูชาไฟ(โฮมัม) (รอบเย็น) เวลา 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่ถวายแด่พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี


วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พิธีบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีปางบูชาพระศิวะเทพ (รอบเช้า)
เวลา 16.00 น. พิธีบูชาไฟ(โฮมัม)(รอบเย็น) เวลา 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่ถวายแด่พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีปางบูชาพระศิวะเทพ


วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พิธีบูชาพระแม่ศรีมหาสรัสวดี (รอบเช้า) เวลา 16.00 น. พิธีบูชาไฟ(โฮมัม) (รอบเย็น) เวลา 19.30 น. พิธีบูชาใหญ่ถวายแด่พระแม่ศรีมหาสรัสวดี และต่อเนื่องด้วยพิธีอาบน้ำคนทรง


วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 **วันแห่ประจำปี (วิชัยทัสมิ)** งดกิจกรรมงานแห่ประเพณี (ราชรถเทวรูปและขบวนคนทรง) แต่ทางวัดเปิดให้สาธุชนเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดได้ตลอดทั้งคืน


วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. พิธีอัญเชิญธงสิงห์ลงจากเสาธงของวัด และอาบน้ำคณะพราหมณ์ คนทรง (หลังเสร็จพิธีดังกล่าวคณะพราหมณ์ผูกข้อมือด้วยด้ายสายสิญจน์ที่ประกบพิธีแล้วให้แก่สานุศิษย์ทุกท่านฟรี)