กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 งานสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เวลา 13.30 - 16.30 น. จำนวน 5,257 คน