กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเทศกินเจเยาวราชปีนี้ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และถนนเยาวราช

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเทศกินเจเยาวราชปีนี้ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และถนนเยาวราช
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเทศกินเจเยาวราชปีนี้ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และถนนเยาวราช

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเทศกินเจเยาวราชปีนี้ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และถนนเยาวราช


ถนนเยาวราช ฝั่งขวา จำนวน ๑ ช่องจราจร ตั้งแต่หน้าห้างแว่นทอง ถึงถนนลำพูนไชย และถนนเยาวราช ฝั่งซ้าย จำนวน ๑ ช่องจราจร ตั้งแต่โรงพยาบาลสมิติเวช ถึงแยกเฉลิมบุรี ผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้ ๒ ช่องจราจร

เส้นทางขบวนแห่ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
- ขบวนที่ ๑ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.
เส้นทางจากประตูซุนยัตเซ็น - ถนนราชวงศ์ – ซ้ายแยกราชวงศ์ – ซ้ายเยาวราช-ซ้ายแยกวัดตึก -
ถนนจักรวรรดิ – อนุวงศ์ทรงวาด –ถนนราชวงศ์ –ขวาแยกเสือป่า-ถนนเจริญกรุง – แยกแปลงนาม -
แยกหมอมี-แยกลำพูนไชย – ที่หมายวงเวียนเฉลิมพระเกียรติฯ(โอเดียน) – ซ้ายซอยข้างห้างทองหงส์ –
ซ้ายถนนทรงวาด- ที่หมาย ท่าน้ำสวัสดี

- ขบวนที่ ๒ เวลา ๑๘.๓๐-๑๙.๐๐ น.
เส้นทาง จากท่าน้ำสวัสดี-ขวาถนนทรงวาด-ถนนตรีมิตร- ที่หมาย วงเวียนเฉลิมพระเกียรติฯ (โอเดียน)

- ขบวนที่ ๓ เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.
เส้นทาง จากวงเวียนเฉลิมพระเกียรติฯ (โอเดียน) –ถนนเยาวราช-แยกเฉลิมบุรี-ซ้ายแยกราชวงศ์ ที่หมาย
ประตูซุนยัตเซ็น

เส้นทางเลี่ยงถนนเยาวราช
1. ถ.พระราม 4 - ขวาแยกหัวลำโพง -
ถ.เลียบคลองผดุงกรุงเกษมซ้ายแยกนพวงษ์ – ถ.หลวง –
แยกวรจักร

2. ถ.พระราม 4 – แยกหัวลำโพง -
ขวาแยกหมอมี - วงเวียน 22 กรกฎา
- ซ้าย ถ.ไมตรีจิตต์ - ถ.หลวง -
ซ้ายแยก รพ.กลาง หรือแยกวรจักร

3. ถ.เจริญกรุง-ถ.ทรงวาด – ท่าน้ำ
สวัสดี – ขวา ถ.ทรงสวัสดิ์ –
ซ้าย ถ.เยาวราช – แยกราชวงศ์

จุดจอดรถบริการประชาชน
-เท็กซัส ประมาณ 200 คัน
-ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง ประมาณ 50 คัน
-วัดชัยภูมิ ประมาณ 60 คัน
-ถนนทรงสวัสดิ์ ประมาณ 90 คัน

แนะนำให้โดยสารโดยขนส่งสาธารณะจะสะดวกกว่าเนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด