กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

มูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง มีกำหนดการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 -26 ตุลาคม

มูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง มีกำหนดการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 -26 ตุลาคม
มูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง มีกำหนดการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 -26 ตุลาคม

มูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง มีกำหนดการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 -26 ตุลาคม

มณฑลพิธีภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตั้งแต่วันที่ 16-25 ตุลาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

จัดตั้งโรงทาน บริการอาหารเจ พร้อมน้ำดื่ม ฟรี บริการวันละ 3 มื้อ (มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น) จำนวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ฝั่งศาลเจ้า สำหรับผู้ถือศีลกินเจ แต่งชุดขาว
จุดที่ 2 ฝั่งสำนักงาน บริการเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป

ขอความร่วมมือทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19