กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

“ บช.น. แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรณีมีผู้มาชุมนุมฯ อาจส่งผลกระทบการจราจรวันที่ 14 ต.ค.63 ”

“ บช.น. แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรณีมีผู้มาชุมนุมฯ อาจส่งผลกระทบการจราจรวันที่ 14 ต.ค.63 ”
“ บช.น. แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรณีมีผู้มาชุมนุมฯ อาจส่งผลกระทบการจราจรวันที่ 14 ต.ค.63 ”

“ บช.น. แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรณีมีผู้มาชุมนุมฯ อาจส่งผลกระทบการจราจรวันที่ 14 ต.ค.63 ”


พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น., พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.ธีระพงษ์

วงษ์รัฐพิทักษ์ผบก.จร. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ กรณีวันที่ 14 ต.ค.63 แนวร่วมกลุ่ม

นักศึกษาและประชาชนนัดชุมนุม บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นั้น

เพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน จึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร ประกอบการ

วางแผนการเดินทางของประชาชนโดยขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม ดังนี้


1. เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบและควรหลีกเลี่ยง

1.1) ถนนราชดำเนินกลาง

1.2) ถนนดินสอ

1.3) ถนนตะนาว

1.4) ถนนหลานหลวง

1.5) สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า


2. เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร

2.1) เส้นทางจากฝั่งพระนคร ไป ฝั่งธนบุรี

• ด่วนยมราช – ขวา ถ.สวรรคโลก – ซ้ายแยกอุภัย - ถ.ราชวิถี - สะพานซังฮี้

• ด่วนยมราช – ถนนหลานหลวง – ขวาแยกหลานหลวง - ถ.จักรพรรดิพงษ์ – สะพานพระราม 8

• พระราม 1 – ซ้ายแยกกษัตริย์ศึก - ถ.เลียบคลองผดุงฯ – ขวาถ.พระราม 4 - กลับรถ – ถ.มิตรภาพ

ไทยจีน - ถ.เยาวราช – ซ้ายแยกวัดตึก - ถ.จักรวรรดิ์ – สะพานพระปกเกล้า

• ถ.พระราม 4 - ถ.มิตรภาพไทยจีน - ถ.เยาวราช – ซ้ายแยกวัดตึก - ถ.จักรวรรดิ์ - สะพานพระปกเกล้า


2.2) เส้นทางจากฝั่งธนบุรี ไป ฝั่งพระนคร

• คู่ขนานลอยฟ้า – ทางด่วนศรีรัช – ไปแจ้งวัฒนะ หรือ จตุจักร

• คู่ขนานลอยฟ้า – ทางลงสิรินธร – สะพานซังฮี้- ถ.ราชวิถี – แยกตึกชัย - ถ.พระราม 6

• สะพานพระราม 8 – ถ.จักรพรรดิพงษ์ – ซ้ายแยกจักรพรรดิพงษ์ – ถ.นครสวรรค์ – ขวาแยกนางเลิ้ง –

ถ.พิษณุโลก

• สะพานพระปกเกล้า - ถ.จักรเพชร – ถ.มหาไชย – ขวาแยกสามยอด – ถ.เจริญกรุง – ถ.พระราม 4

• สะพานพระปกเกล้า - ถ.จักรเพชร – ถ.มหาไชย – ขวาแยกสามยอด – ถ.เจริญกรุง – ซ้ายแยกเอสเอบี

ถ.วรจักร – ขวาแยกแม้นศรี – ถ.บำรุงเมือง – ถ.พระราม 1

• สะพานพุทธยอดฟ้า - ซ้าย ถ.จักรเพชร - ถ.อัษฎางค์ – ขวาแยกสะพานช้างโรงสี – ถ.บำรุงเมือง –

ถ.พระราม 1


จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการ

เดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ทั้งนี้ บช.น. ได้จัดเตรียมกำลังตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวก

ด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากต้องการ

สอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้

ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me และ ทางเว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH