กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

งานจราจร สน.หัวหมาก แจ้งประชาสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงถนนรามคำแหง วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค.63 เวลา 12.00-18.00 น.

งานจราจร สน.หัวหมาก แจ้งประชาสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงถนนรามคำแหง วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค.63 เวลา 12.00-18.00 น.
งานจราจร สน.หัวหมาก แจ้งประชาสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงถนนรามคำแหง วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค.63 เวลา 12.00-18.00 น.

งานจราจร สน.หัวหมาก แจ้งประชาสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงถนนรามคำแหง วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 63 เวลา 12.00-18.00 น.

เนื่องจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เวลา 13.00-18.00 น. ผุ้เข้าสอบ 9,500 คน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง