กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ยกเลิกสัญญาณไฟจราจร บริเวณซอยลาดพร้าว 80 ชั่วคราว

ยกเลิกสัญญาณไฟจราจร บริเวณซอยลาดพร้าว 80 ชั่วคราว
ยกเลิกสัญญาณไฟจราจร บริเวณซอยลาดพร้าว 80 ชั่วคราว

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความจำเป็นต้องยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 80 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค การยกเลิกสัญญาณไฟจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซอยลาดพร้าว 80 จะทำให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก ไม่สามารถเลี้ยวขวาเข้าซอยลาดพร้าว 80 ได้ จึงขอให้ไปใช้จุดกลับรถบริเวณซอยลาดพร้าว 90 เป็นการทดแทนชั่วคราว โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561