กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสนามสอบ

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสนามสอบ
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสนามสอบ

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสนามสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ไม่มีความจำเป็นแนะเลี่ยงเส้นทาง