กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประชาสัมพันธ์การปิดการจราจร ถนนสามเสน กรณีการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอก บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประชาสัมพันธ์การปิดการจราจร ถนนสามเสน กรณีการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอก บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประชาสัมพันธ์การปิดการจราจร ถนนสามเสน กรณีการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอก บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประชาสัมพันธ์การปิดการจราจร ถนนสามเสน กรณีการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอก บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา

ปิดจราจรถนนสามเสน แยกเกียกกาย ถึงแยกบางกระบือ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

(ข้อมูลวันที่ 24/09/2563 เวลา 17.48 น.)