กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กองบัญชาการตำรวจนครบาล แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบพื้นที่รัฐสภา (เกียกกาย) กรณีมีผู้มาชุมนุมฯ อาจส่งผลกระทบการจราจรวันที่ 24 ก.ย. 63

กองบัญชาการตำรวจนครบาล แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบพื้นที่รัฐสภา (เกียกกาย) กรณีมีผู้มาชุมนุมฯ อาจส่งผลกระทบการจราจรวันที่ 24 ก.ย. 63
กองบัญชาการตำรวจนครบาล แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบพื้นที่รัฐสภา (เกียกกาย) กรณีมีผู้มาชุมนุมฯ อาจส่งผลกระทบการจราจรวันที่ 24 ก.ย. 63

"กองบัญชาการตำรวจนครบาล แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบพื้นที่รัฐสภา (เกียกกาย) กรณีมีผู้มาชุมนุมฯ อาจส่งผลกระทบการจราจรวันที่ 24 ก.ย. 63"


พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร. แจ้งประชาสัมพันธ์กรณี วันที่ 24 ก.ย.63 กลุ่มประชาชนปลดแอกนัดชุมนุมเพื่อติดตาการประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ณ รัฐสภา (เกียกกาย)

เพื่อความสะดวกในกรเดินทาง แนะนำให้วางแผนการเดินทาง โดยขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นตันไป จนเสร็จสิ้นการชุมนุม ดังนี้
1) เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ และควรหลีกเลี่ยง

1.1 ถนนสามเสน (แยกบางกระบือ - แยกเกียกกาย)
1.2 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 (แยกเกียกกาย- แยกบางโพ)
1.3 ถนนทหาร (แยกเกียกาย - แยกสะพานแดง)

2) เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจร กรณีเดินทาง (จากแยกบางกระบือ ไป แยกบางโพ)

ใช้เส้นทาง ถนนสามเสน -ขวาแยกบางกระบือ - ถนนอำนวยสงคราม -ช้ายแยกเกษะโกมล - ถนนพระราม 5 - ถนนเตชะวณิช - ซ้ายแยกสะพานสูง - ถนนประชาราษฎร์สาย 2 - แยกบางโพ

จึงแจ้งประขาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทางแอพพลิเคชั่น M- Help Me และ ทางเว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH