กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจร ถ.วิภาวดีรังสิต

ประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจร ถ.วิภาวดีรังสิต
ประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจร ถ.วิภาวดีรังสิต

ประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจร ถ.วิภาวดีรังสิต

บ.ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ จึงจำเป็นต้องปิดการจราจร ถ.วิภาวดีรังสิต คืนวันที่ 10 - 11 ก.ย.63 เวลา 22.30 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จะปิดการจราจร ถ.วิภาวดีรังสิตขาออก บริเวณร่วมคลังน้ำมันดอนเมือง

ทางหลัก ช่องทางซ้ายสุด 1 ช่องทาง/ใช้การได้ 2 ช่องทางขวา

ทางขนาน ช่องทางขวาสุด 1 ช่องทาง/ ใช้การได้ 1 ช่องทางซ้าย

#ไม่มีความจำเป็นแนะเลี่ยงเส้นทาง