กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา ถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก บริเวณซอยลาดพร้าว 29 ถึง ซอยลาดพร้าว 33 และ บริเวณซอยลาดพร้าว 35/2

ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา ถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก บริเวณซอยลาดพร้าว 29 ถึง ซอยลาดพร้าว 33 และ บริเวณซอยลาดพร้าว 35/2
ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา ถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก บริเวณซอยลาดพร้าว 29 ถึง ซอยลาดพร้าว 33 และ บริเวณซอยลาดพร้าว 35/2

การไฟฟ้านครหลวงฯ ขอแจ้งการปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ดำเนินงานของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง)

บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก บริเวณซอยลาดพร้าว 29 ถึง ซอยลาดพร้าว 33 และ บริเวณซอยลาดพร้าว 35/2 ระยะทางประมาณ 60 เมตร

ในคืนวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 21.00 น. ถึง วันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. เพื่อดำเนินงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
โดยผู้ใช้ทางฝั่งขาออก มุ่งหน้าแยกบางกะปิ สามารถใช้ช่องทางในการสัญจรได้เพียง 1 ช่องทาง