กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือรถบรรทุกทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือรถบรรทุกทั่วประเทศ
กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือรถบรรทุกทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือรถบรรทุกทั่วประเทศ

หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าหรืองดการใช้รถเที่ยวเปล่าในช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2563 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง