กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ประชาสัมพันธ์ "ปิดการจราจร ถนน ศาลาแดง" ในคืนวันที่ 4 ก.ย. 63 และ วันที่ 5 ก.ย.63

ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ "ปิดการจราจร ถนน ศาลาแดง" ในคืนวันที่ 4 ก.ย. 63 และ วันที่ 5 ก.ย.63

ประชาสัมพันธ์ "ปิดการจราจร ถนน ศาลาแดง"
ในคืนวันที่ 4 ก.ย. 63 และ วันที่ 5 ก.ย.63

ด้วยสำนักงานเขตบางรัก จะทำการปรับปรุงผิวการจราจรภายในถนนศาลาแดง โดยจะทำการปิดการจราจร ถนน ศาลาแดง (ชั่วคราว) เพื่อเทแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) ต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ

จึงขอปิดการจราจรดังนี้

1.วันศุกร์ที่ 4 ก.ย.2563 เวลา 22.00 – 05.00 น. ช่วงระหว่าง ถ.ศาลาแดง จากด้าน ถ.สาทร เชื่อมต่อ ถ.สีลม

2.วันเสาร์ที่ 5 ก.ย.2563 เวลา 22.00 – 05.00 น. ช่วงระหว่าง ซ.ศาลาแดง 1 จากด้าน ถ.ศาลาแดง เชื่อมต่อ ถ.พระราม 4

*** ขอให้ผู้ใช้เส้นทาง โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางตามวันเวลาดังกล่าว

สอบถามข้อมูล สำนักงานเขตสำนักงานเขตบางรัก ฝ่ายโยธา โทร.0-2235-6445 0-2236-1398