กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.บางกอกใหญ่ รายงานสภาพการจราจร

สน.บางกอกใหญ่  รายงานสภาพการจราจร
สน.บางกอกใหญ่ รายงานสภาพการจราจร

สน.บางกอกใหญ่ รายงานสภาพการจราจร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของวันที่ 12 มิ.ย. 61 -ถนนอรุณอัมรินทร์ (จากสะพานคลองมอญถึงสะพานอนุทินสวัสดิ์) ขาเข้า-ปริมาณรถปานกลาง การจราจรคล่องตัว ขาออก-ปริมาณรถน้อย การจราจรคล่องตัว -ถนนอิสรภาพ (จากสะพานเจริญพาศน์ถึงสะพานคลองมอญ) ขาเข้า-ปริมาณรถปานกลาง การจราจรเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ ขาออก-ปริมาณรถปานกลาง การจราจรคล่องตัว -ถนนจรัญฯ (จากซอยจรัญฯ 7/1 ถึงซอยจรัญฯ 17) ขาเข้าปริมาณรถปานกลาง การจราจรเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ ขาออก ปริมาณรถมาก การจราจรเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ -ซอยพณิชย์ธน ขาเข้า ปริมาณรถปานกลาง การจราจรเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ ขาออกปริมาณรถปานกลาง การจราจรเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ -ไม่มีอุบัติเหตุ/รถเสีย -ไม่มีจุดที่เป็นปัญหาการจราจร(วิกฤต)