กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

เบี่ยงช่องทางจราจร ถ.ลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต ในวันที่ 10 มิ.ย. 2561 – 9 ก.พ. 2562 เวลา 22.00 – 05.00น.

เบี่ยงช่องทางจราจร ถ.ลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต ในวันที่ 10 มิ.ย. 2561 – 9 ก.พ. 2562 เวลา 22.00 – 05.00น.
เบี่ยงช่องทางจราจร ถ.ลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต ในวันที่ 10 มิ.ย. 2561 – 9 ก.พ. 2562 เวลา 22.00 – 05.00น.

รฟม. เบี่ยงช่องทางจราจร ถ.ลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต ในวันที่ 10 มิ.ย. 2561 – 9 ก.พ. 2562 เวลา 22.00 – 05.00น. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้าง ก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ของถนนตัดใหม่ข้ามถนนลำลูกกา จึงจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณสถานีตำรวจภูธรคูคต ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 – 05.00น. โดยจะเบี่ยงช่องทางจราจรมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจร ดังนี้ 1.กรณีการดำเนินงานฝั่งขาออก จะทำการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา ฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง 2.กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้า จะทำการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา ฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง