กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

วันเสาร์-อาทิตย์นี้ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีสอบ ทั้งรอบเช้า และรอบบ่าย

วันเสาร์-อาทิตย์นี้ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีสอบ ทั้งรอบเช้า และรอบบ่าย
วันเสาร์-อาทิตย์นี้ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีสอบ ทั้งรอบเช้า และรอบบ่าย

วันเสาร์-อาทิตย์นี้ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีสอบ ทั้งรอบเช้า และรอบบ่าย

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน ปี พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าสอบ 245 คน ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 3/2563 และรุ่นที่ 4/2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.

รอบเช้า 1,757 คน

รอบบ่าย 1,428 คน

#แนะนำหลีกเลี่ยงการจราจรหากไม่มีความจำเป็น เนื่องจากการจราจรอาจจะติดขัด