กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ย้ำ! กทพ. เบี่ยงการจราจรบนทางลงถนนสิรินธร ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ย้ำ! กทพ. เบี่ยงการจราจรบนทางลงถนนสิรินธร ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ย้ำ! กทพ. เบี่ยงการจราจรบนทางลงถนนสิรินธร ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

(บก.จร. แจ้งย้ำ กทพ. เบี่ยงการจราจรบนทางลงถนนสิรินธร ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) แจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท พีซีเอ็นคอร์ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณสถานีรถไฟบางบำหรุ ฝั่งตะวันออก กรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องจราจร 1 ช่อง บริเวณทางลงถนนสิรินธร เพื่อดำเนินการต่อเชื่อมทางลงสะพานกลับรถ โดยเริ่มเบี่ยงการจราจรมาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ไปจนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00น. เป็นต้นไป ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ