กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ขนส่งมวลชน อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ขนส่งมวลชน อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ขนส่งมวลชน อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ขอเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บริการโดยสารทางน้ำ

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รูปภาพ

รูปภาพ