กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชน

ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2563 และจัดรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี 3 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2563

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ “ ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. และตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ ชดเชยวันสงกรานต์ ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชน ใช้บริการ รถโดยสารประจำทาง เพื่อเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ขสมก.จึงได้เตรียมความพร้อมจัดรถโดยสาร เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชน และจัดรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี จำนวน 3 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือ แนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรือ ศูนย์ Call Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. เป็นต้นไป