กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้

ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้
ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้

ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
งานสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เวลา 09.00 - 11.30 น. จำนวน 5,721 คน

งานสอบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เวลา 14.00 - 17.00 น. จำนวน 3,202 คน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 งานสอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เวลา 08.30 - 12.00 น. จำนวน 1,465 คน

#ไม่มีความจำเป็นแนะเลี่ยงเส้นทาง #สายด่วน1197