กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

แบบสำรวจ การรับฟังความคิดเห็นผลสัมฤทธิ์ จากการบังคับใช้กฎกระทรวง ว่าด้วย วิธีการตรวจรับรองรถ พ.ศ.2563

แบบสำรวจ การรับฟังความคิดเห็นผลสัมฤทธิ์ จากการบังคับใช้กฎกระทรวง ว่าด้วย วิธีการตรวจรับรองรถ พ.ศ.2563
แบบสำรวจ การรับฟังความคิดเห็นผลสัมฤทธิ์ จากการบังคับใช้กฎกระทรวง ว่าด้วย วิธีการตรวจรับรองรถ พ.ศ.2563

เชิญชวนประชาชน ตอบแบบสำรวจ เรื่อง กำหนดมาตราฐานค่าควันกำ ก๊าซ และระดับเสียงของรถ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยินยอมให้นำมาใช้ในทางเดินรถได้ พ.ศ. 2563 

 

ตอบแบบสำรวจได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrxbQ-9OiQPSEeRTRvyGwKxuyUUbz6Gc_MieanNJvzyzs-_g/viewform