กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

" เสาร์ - อาทิตย์นี้!!! วันที่ 11 - 12 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสนามสอบ แนะวางแผนการเดินทาง "

" เสาร์ - อาทิตย์นี้!!! วันที่ 11 - 12 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสนามสอบ แนะวางแผนการเดินทาง "

" เสาร์ - อาทิตย์นี้!!! วันที่ 11 - 12 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสนามสอบ แนะวางแผนการเดินทาง "

#วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ การสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค เวลา 09.00 -16.00 น .

-รอบเช้า 4,161 คน
-รอบบ่าย 4,094 คน

#วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. จำนวน 645 คน

#แนะนำเหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ