กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สนามสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้

สนามสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้
สนามสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้

สนามสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

งานสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เวลา 09.00 - 11.30 น. จำนวน 2,036 คน

งานสอบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เวลา 09.00 - 12.00 น.
จำนวน 757 คน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
งานสอบสำนักงานอัยการสูงสุด เวลา 09.00 - 11.30 น. จำนวน 3,870 คน และ เวลา 13.30 - 16.30 น. จำนวน 5,761 คน

#ไม่มีความจำเป็นแนะเลี่ยงเส้นทาง