กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ประชาสัมพันธ์ เลี่ยงเส้นทางโดยรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชาสัมพันธ์ เลี่ยงเส้นทางโดยรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประชาสัมพันธ์ เลี่ยงเส้นทางโดยรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชาสัมพันธ์ เลี่ยงเส้นทางโดยรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสกรมราชทัณฑ์ จำนวน 928 คน

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสนามสอบ การแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการ การปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน จำนวนผู้เข้าสอบ 2,515 คน

#แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางหากไม่มีความจำเป็น