กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สนามสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้

สนามสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้
สนามสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้

สนามสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
Update‼️ ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563
งานสอบกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

---------------------

รอบเช้า เวลา 09.30 - 11.30 น.
จำนวน 3,738 คน

---------------------

รอบบ่าย เวลา 13.30 - 15.30 น.
จำนวน 4,176 คน

#แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือเผื่อเวลาในการเดินทาง
#1197สายด่วนจราจร