กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

"เสาร์-อาทิตย์นี้ " เลี่ยงเส้นทางโดยรอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากถูกใช้เป็นสถานที่จัดสอบ...

"เสาร์-อาทิตย์นี้ " เลี่ยงเส้นทางโดยรอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากถูกใช้เป็นสถานที่จัดสอบ...

"เสาร์-อาทิตย์นี้ " เลี่ยงเส้นทางโดยรอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากถูกใช้เป็นสถานที่จัดสอบ...


วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ การแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม กับตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (สอบสัมภาษณ์) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. ผู้เข้าสอบ 142 คน

................................................................................................................................................


วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ การแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม

ภาคเช้า เวลา 09.00 -12.00 น. ผู้เข้าสอบ 1,604 คน


ภาคบ่าย เวลา 14.00 -17.00 น. ผู้เข้าสอบ 789 คน
 

#โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางหากไม่มีความจำเป็น "