กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สนามสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สนามสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สนามสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สนามสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ปฏิทินงานสอบประจำสัปดาห์นี้

วันที่ 27 มิถุนายน 2563

งานสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เวลา 13.00 - 17.00 น. จำนวน 2,347 คน

-----------------------------------------------------------

วันนที่ 28 มิถุนายน 2563

งานสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เวลา 09.30 - 11.30 น. จำนวน 2,173 คน

เวลา 14.00 - 16.00 น. จำนวน 1,541 คน

#แนะวางแผนก่อนออกเดินทาง