กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ประชาสัมพันธ์ วันที่ 20-21 มิ.ย.63 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสนามสอบฯ

ประชาสัมพันธ์ วันที่ 20-21 มิ.ย.63 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสนามสอบฯ
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 20-21 มิ.ย.63 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสนามสอบฯ

ประชาสัมพันธ์ วันที่ 20-21 มิ.ย.63 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสนามสอบฯ

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.

การสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563ครั้งที่ 3
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนผู้เข้าสอบ 252 คน

เวลา 13.30 - 16.30 น.
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้เข้าสอบ 661 คน

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 - 11.00 น.
การสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ (การสอบข้อเขียน)
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
จำนวนผู้เข้าสอบ 1,315 คน

#แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบหากไม่จำเป็น

#1197สายด่วนจราจร