กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีทอง

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีทอง
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีทอง

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีทอง

 

#ขอแจ้งการปิดถนนและเบี่ยงการจราจรถนนกรุงธนบุรี ด้านขาเข้าก่อนขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน บริเวณสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 22.00 น. - 04.00 น. เพื่อทำการยกขบวนรถไฟฟ้า 1 ขบวน(จำนวน 2 ตู้โดยสาร)

โดยจะทำการเบี่ยงการจราจรดังนี้
-ปิดถนนกรุงธนบุรีฝั่งขาเข้า ในช่องทางด่วน(ชั่วคราว) บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี เพื่อทำการยกขบวนรถไฟฟ้า โดยให้รถวิ่งในช่องคู่ขนานจำนวน 2 ช่องทาง แทนช่องทางด่วน และเมื่อทำการยกแล้วเสร็จ จะเปิดการจราจรเป็นปกติ

จึงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางได้ทราบ และแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนกรุงธนบุรี ในห้วง วันและดังกล่าว