กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.บุปผาราม  รายงานสภาพการจราจร

สน.บุปผาราม  รายงานสภาพการจราจร
สน.บุปผาราม  รายงานสภาพการจราจร

สน.บุปผาราม  รายงานสภาพการจราจร  ประจำวันวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.50น.

  1. การจราจรโดยรอบวงเวียนใหญ่ ปริมาณรถน้อยเคลื่อนตัวได้ดี
  2. ถ.ประชาธิปก ขาเข้า และขาออกรถน้อย เคลื่อนตัวได้ดีตามรอบสัญญาณไฟไม่มีท้ายสะสม
  3. สะพานพุทธ และสะพานพระปกเกล้า ขาเข้าและขาออก รถน้อยเคลื่อนตัวได้ดี