กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

BEM แจ้งดําเนินการติดตั้งป้ายแนะนําเส้นทาง บริเวณทางลงทั้ง 8 แห่ง ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ

BEM แจ้งดําเนินการติดตั้งป้ายแนะนําเส้นทาง บริเวณทางลงทั้ง 8 แห่ง ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ
BEM แจ้งดําเนินการติดตั้งป้ายแนะนําเส้นทาง บริเวณทางลงทั้ง 8 แห่ง ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ

BEM แจ้งดําเนินการติดตั้งป้ายแนะนําเส้นทาง บริเวณทางลงทั้ง 8 แห่ง ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ


บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งดําเนินการติดตั้งป้ายแนะนําเส้นทาง บริเวณทางลงทั้ง 8 แห่ง ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ โดยเริ่มดําเนินการ ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 มิ.ย. 53 เวลา 01.00 - 01.30 น. ประมาณครึ่งชั่วโมง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากจําเป็นต้อง ปิดการจราจรบริเวณทางลง ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

โดยมีรายละเอียดการปิดจราจร ดังนี้

1. วันที่ 10 มิ.ย. 53 ปิดการจราจรทางลงถ.สิรินธร

2. วันที่ 11 มิ.ย. 63 ปิดการจราจรทางลงถ.ราชพฤกษ์ และ ถ.บรมราชชนนี

3. วันที่ 12 มิ.ย. 63 ปิดการจราจรทางลงถ.กาญจนาภิเษก

4. วันที่ 13 มิ.ย. 63 ปิดการจราจรทางลงถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 (วงศ์สว่าง-บางโพ) ขาออกเมือง

5. วันที่ 14 มิ.ย. 63 ปิดการจราจรทางลงถ.จรัญสนิทวงศ์ (กฟผ-บางกรวย) ขาเข้าเมือง

6. วันที่ 16 มิ.ย. 63 ปิดการจราจรทางลงถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 (วงศ์สว่าง-บางโพ) ขาเข้าเมือง

7. วันที่ 17 มิ.ย. 53 ปิดการจราจรทางลงจตุจักร (หมอชิต2)

8. วันที่ 20 มิ.ย. 63 ปิดการจราจรทางลงถ.จรัญสนิทวงศ์ (กฟผ-บางกรวย) ขาออกเมือง

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง BEM ได้จัดให้มีสัญญาณไฟ ป้ายเตือน ตลอดระยะเวลาของการ ดําเนินงาน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ผู้ใช้บริการทางพิเศษโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.0 2555 0255 ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ