กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

แจ้งเป็นข้อมูลการเดินทาง ช่วงทางลงพระราม4-1

แจ้งเป็นข้อมูลการเดินทาง ช่วงทางลงพระราม4-1
แจ้งเป็นข้อมูลการเดินทาง ช่วงทางลงพระราม4-1

แจ้งเป็นข้อมูลการเดินทาง

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงทางลงพระราม4-1 (เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม4) จะเริ่มดำเนินการวางกรวยยาง เพื่ออำนวยการจราจรตามที่เคยปฏิบัตมา ตั้งแต่เวลา 06.45-09.00น.