กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

กรมการขนส่งทางบก เปิดบริการ‼️ รับวิถีใหม่ New Normal

กรมการขนส่งทางบก เปิดบริการ‼️ รับวิถีใหม่ New Normal
กรมการขนส่งทางบก เปิดบริการ‼️ รับวิถีใหม่ New Normal

กรมการขนส่งทางบก เปิดบริการ‼️ รับวิถีใหม่ New Normal

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ วิถีใหม่ New Normal ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ สวมใส่หน้ากาก และตรวจวัดอุณหภูมิ

เปิดบริการตั้งแต่ 8 มิ.ย.63 เฉพาะจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ก่อนหน้านี้

#ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่มีการอบรม / ต่ออายุที่ผ่านอบรม e-Learning / เปลี่ยนชนิด / ใบแทน / แก้ไข / ระหว่างประเทศ / ค้างดำเนินงาน

เปิดบริการทุกกระบวนงาน 22 มิ.ย.63

เปิดจองคิวใหม่ทุกระบบงาน 1 ก.ค.63

ผู้รับบริการต้องจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือผ่านเว็บไซต์ http://gecc.dlt.go.th

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1584