กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ใกล้เข้ามาแล้ว กับการเปิดให้บริการบีทีเอส

ใกล้เข้ามาแล้ว กับการเปิดให้บริการบีทีเอส
ใกล้เข้ามาแล้ว กับการเปิดให้บริการบีทีเอส

ใกล้เข้ามาแล้ว กับการเปิดให้บริการบีทีเอส

 

ส่วนต่อขยาย เพิ่มอีก 4 สถานี ได้แก่ สถานีกรมป่าไม้ (N14), สถานีบางบัว (N15), สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) และสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17)

-รถไฟฟ้าบีทีเอส ซ้อมเดินรถอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้พร้อม ก่อนเปิดให้บริการ 4 สถานีใหม่ มิถุนายน นี้

-ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (27-30 พ.ค. 63) จะมีการซ้อมเดินรถเต็มรูปแบบในช่วงเวลา 06.00 - 22.30 น.

-ช่วงเวลาเร่งด่วน ทดสอบการเดินรถจาก สถานีเคหะฯ (E23)-สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) สลับกับขบวนรถที่ให้บริการ สถานีหมอชิต (N8)-สถานีสำโรง (E15)

-ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน จะทดสอบขบวนรถจาก สถานีเคหะฯ (E23) -วัดพระศรีมหาธาตุ (N17)

-ผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้จนถึงสถานีปลายทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (N13) ครับ

-ผู้โดยสารสามารถสังเกตได้จาก.... เสียงประกาศบนสถานี

สัญลักษณ์ป้ายหน้ารถจะแสดงผลถึงสถานีปลายทาง วัดพระศรีมหาธาตุ(N17) ผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ถึงสถานีปลายทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (N13) และขบวนรถจะวิ่งต่อไปโดยไม่รับผู้โดยสารถึงสถานีปลายทางวัดพระศรีมหาธาตุ (N17)