กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน บริเวณสี่แยกรัชโยธิ

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน บริเวณสี่แยกรัชโยธิ
รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน บริเวณสี่แยกรัชโยธิ

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน บริเวณสี่แยกรัชโยธิน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการติดตั้งแนวท่อประปาจึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 24.00 – 05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้
1. วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 24.00 – 05.00 น.
จะทำการปิดช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกทุกช่องทาง โดยให้รถฝั่งขาออกไปกลับรถที่ซอยพหลโยธิน 24 ทำให้ช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงมีฝั่งละ 2 ช่องทาง 
2. วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 24.00 – 05.00 น.

จะทำการปิดช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง โดยให้รถฝั่งขาเข้าไปกลับรถที่ซอยพหลโยธิน 35 ทำให้ช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงมีฝั่งละ 2 ช่องทาง 

ทั้งนี้  หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว