กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเขตพระนคร ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเขตพระนคร ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเขตพระนคร ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเขตพระนคร ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา

 

“เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” Big Cleaning ถนนข้าวสาร วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.