กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตรขาเข้า มุ่งหน้าถนนวัฒนธรรม ฝั่งตรงข้ามรั้ว รฟม.

แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตรขาเข้า  มุ่งหน้าถนนวัฒนธรรม ฝั่งตรงข้ามรั้ว รฟม.
แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตรขาเข้า มุ่งหน้าถนนวัฒนธรรม ฝั่งตรงข้ามรั้ว รฟม.

แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเทียมร่วมมิตรขาเข้า

มุ่งหน้าถนนวัฒนธรรม ฝั่งตรงข้ามรั้ว รฟม.

 

เป็นระยะทางประมาณ 130 เมตร เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินเชื่อมต่อสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ สถานี รฟม. ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 9 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 ช่องจราจรลดลงจาก 5 ช่องทาง เหลือ 3 ช่องทาง

ช่วงที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2563 ช่องจราจรลดลงจาก 5 ช่องทาง เหลือ 2 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรในช่วงวันเวลาดังกล่าว ผู้ใช้เส้นทางอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในระหว่างดำเนินการ ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com