กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

แขวงทางหลวงสมุทรปราการประชาสัมพันธ์ ปิดสะพานวัดศรีเอี่ยม

แขวงทางหลวงสมุทรปราการประชาสัมพันธ์ ปิดสะพานวัดศรีเอี่ยม
แขวงทางหลวงสมุทรปราการประชาสัมพันธ์ ปิดสะพานวัดศรีเอี่ยม

แขวงทางหลวงสมุทรปราการประชาสัมพันธ์ ปิดสะพานวัดศรีเอี่ยม

15-16 พ.ค.63 (22.00-04.00น.)

 

ทดสอบการรองรับน้ำหนักสะพาน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ โดย บ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้อง ทำการปิดจราจรทั้งขาเข้าและขาออกชั่วคราว เพื่อทำการตรวจสอบความแข็งแรงของสะพานข้ามแยกศรีเอี่ยม ถ. ศรีนครินทร์ ในคืนวันที่ 15-16 พ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด ตามลำดับเวลาดังนี่ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 24.00 น. ปิดสะพาน เพื่อดำเนินการทดสอบ ( Static Load Tests ) ตั้งแต่เวลา 24.00 น. – 24.30 น. เปิดการจราจรด้านบนสะพาน ตั้งแต่เวลา 24.30 น. – 02.30 น. ปิดสะพาน เพื่อดำเนินการทดสอบ ( Dynamic Load Tests ) ตั้งแต่เวลา 02.30 น. – 03.00 น. เปิดการจราจรด้านบนสะพาน ตั้งแต่เวลา 03.00 น. – 04.00 น. ดำเนินการจัดเก็บอุปกรณ์ ขณะดำเนินการ รถที่ประสงค์ใช้ถนนศรีนครินทร์ขาเข้าขึ้นสะพานข้ามแยกศรีเอี่ยม ให้เบี่ยงวิ่งพื้นราบ แล้วไปเลี้ยวซ้ายออก ถ.บางนา-ตราด แล้วใช้สะพานกลับรถที่หน้า บ.ไทย ซี แซด ฟิล์ม แทน (กลับกัน) รถที่ประสงค์ใช้ถนนศรีนครินทร์ ขาออกขึ้นสะพานข้ามแยกศรีเอี่ยม นั้นให้เบี่ยงวิ่งพื้นราบ แล้วเลี้ยวซ้ายออก ถ.บางนา-ตราด แล้วไปใช้สะพานกลับรถ หน้า บ.นิปเปอิ โตยามาร์ แทน ทั้งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หรือ หากจำเป็นต้องผ่าน จุดดังกล่าว ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ และปฏิบัติตามป้ายเตือน และ สัญญาณบอกทาง อย่างเคร่งครัด