กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ยกเว้น ค่าผ่านทางพิเศษ 3 เส้นทาง

ยกเว้น ค่าผ่านทางพิเศษ 3 เส้นทาง
ยกเว้น ค่าผ่านทางพิเศษ 3 เส้นทาง

ยกเว้น ค่าผ่านทางพิเศษ 3 เส้นทาง

 

ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ในวันหยุดราชการ วันที่ 11 พ.ค. 63