กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

เจ็บป่วยฉุกเฉินช่วงเคอร์ฟิวทำไงดี ? . . ตร.จราจรโครงการพระราชดำริ ผุดโครงการ

เจ็บป่วยฉุกเฉินช่วงเคอร์ฟิวทำไงดี ? . . ตร.จราจรโครงการพระราชดำริ ผุดโครงการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินช่วงเคอร์ฟิวทำไงดี ? . . ตร.จราจรโครงการพระราชดำริ ผุดโครงการ

เจ็บป่วยฉุกเฉินช่วงเคอร์ฟิวทำไงดี ? . . ตร.จราจรโครงการพระราชดำริ ผุดโครงการ

 

 #นำคนเจ็บป่วยช่วงเคอร์ฟิวส่งโรงพยาบาล ช่วงเวลา 4 ทุ่ม - ตี 4 หากมีความจำเป็นต้องพบแพทย์โดยเร่งด่วน ฉุกเฉิน สามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือเพื่อนำส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ที่หมายเลข 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีรถจักรยานยนต์นำและประสานกับด่านตรวจเคอร์ฟิวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเรา

 ฉุกเฉินโทร. 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง