กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

สน.พระราชวัง รณรงค์ "กรุงเทพฯ เมืองต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์"

สน.พระราชวัง รณรงค์
สน.พระราชวัง รณรงค์ "กรุงเทพฯ เมืองต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์"

งานจราจร สน.พระราชวัง

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง  ใช้หมวกคลุมอนามัย สวมให้แก่ผู้โดยสาร   แก้ไขปัญหาผู้ซ้อนไม่ยอมสวมหมวกนิรภัย  เนื่องจากสุขอนามัย อีกหนึ่งคำถามตอบโจทย์ " กรุงเทพฯเมืองต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ "

วันนี้ 24 พ.ค. 61 เวลา 10.55น. นำโดยราชวัง 6-0 พร้อมกำลังจราจรจำนวน 4 ราย ร่วมกันแจกพร้อมสาธิตวิธีการใช้ หมวกอนามัย แก่ท่ารถจักรยานยนต์รับจ้าง  เพื่อให้แก่ผู้ซ้อนสวมก่อนจะสวมหมวกนิรภัยก่อนการโดยสารในแต่ละครั้ง  เพื่อลดปัญหาด้าน”สุขอนามัย”  โดยเริ่มรณรงค์ ท่ารถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณปากคลองตลาดและได้รับความร่วมมือจากทั้งรถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้โดยสาร เป็นอย่างดี