กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

การปฏิบัติตามข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานของผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานของผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานของผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ