กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

(รฟม.) แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ถึง บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 81

(รฟม.) แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ถึง บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 81
(รฟม.) แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ถึง บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 81

(รฟม.) แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน)

บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี

ตั้งแต่บริเวณสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ถึง บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 81

 

ในวันที่ 1 – 8 เมษายน 2563 ช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) สำหรับโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 – 4 เมษายน 2563 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี ตั้งแต่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ซัสโก้ ถึง บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 79/1

โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี เบี่ยงใช้ช่องจราจรทางซ้าย 1 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี)

 

วันที่ 5 – 8 เมษายน 2563 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี ตั้งแต่บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 79/1 ถึง บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 81

โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี เบี่ยงใช้ช่องจราจรทางซ้าย 1 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี)