กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

(รฟม.) แจ้งปิดเบี่ยงช่องทางจราจร บนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมถึง หน้าโรงเรียนสารวิทยา

(รฟม.) แจ้งปิดเบี่ยงช่องทางจราจร  บนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง  บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมถึง หน้าโรงเรียนสารวิทยา
(รฟม.) แจ้งปิดเบี่ยงช่องทางจราจร บนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมถึง หน้าโรงเรียนสารวิทยา

(รฟม.) แจ้งปิดเบี่ยงช่องทางจราจร

บนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง

บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมถึง หน้าโรงเรียนสารวิทยา

 

แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางขาออก 1 ช่องทาง เป็นฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง